تبلیغات
وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی 93 - مطالب خرداد 1394

چالشهای مدیریتی استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت

[ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 11:41 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

عناصر و اجزا سیستم اطلاعات مدیریت

[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 11:17 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سازمان و مدیریت ازتئوری تا عمل

سازمان و مدیریت ازتئوری تا عمل
دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گرد
موضوع: مبانی سازمان و مدیریت،
[ سه شنبه 12 خرداد 1394 ] [ 12:40 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

تصمیم گیری در مدیریت(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ سه شنبه 12 خرداد 1394 ] [ 12:34 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای پشتیبان مدیران اجراییESS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ سه شنبه 12 خرداد 1394 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای اتوماسیون اداریOAS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ سه شنبه 12 خرداد 1394 ] [ 12:27 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای گزارشگیری مدیریتMRS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ جمعه 1 خرداد 1394 ] [ 09:22 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]