تبلیغات
وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی 93 - مطالب خرداد 1394

چالشهای مدیریتی استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت

[ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 10:41 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

عناصر و اجزا سیستم اطلاعات مدیریت

[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 10:17 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سازمان و مدیریت ازتئوری تا عمل

سازمان و مدیریت ازتئوری تا عمل
دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گرد
موضوع: مبانی سازمان و مدیریت،
[ دوشنبه 11 خرداد 1394 ] [ 11:40 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

تصمیم گیری در مدیریت(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 11 خرداد 1394 ] [ 11:34 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای پشتیبان مدیران اجراییESS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 11 خرداد 1394 ] [ 11:30 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای اتوماسیون اداریOAS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 11 خرداد 1394 ] [ 11:27 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای گزارشگیری مدیریتMRS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ جمعه 1 خرداد 1394 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]