تبلیغات
وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی 93 - مطالب سیستمهای اطلاعات مدیریت

چالشهای مدیریتی استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت

[ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 10:41 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

عناصر و اجزا سیستم اطلاعات مدیریت

[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 10:17 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

تصمیم گیری در مدیریت(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 11 خرداد 1394 ] [ 11:34 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای پشتیبان مدیران اجراییESS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 11 خرداد 1394 ] [ 11:30 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای اتوماسیون اداریOAS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 11 خرداد 1394 ] [ 11:27 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای گزارشگیری مدیریتMRS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ جمعه 1 خرداد 1394 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای پشتیبانی تصمیم DSS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ] [ 08:28 ق.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستم پردازش الکترونیکیTPS(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 ] [ 08:46 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

سیستمهای هوشمندیاخبره ES(سیستمهای اطلاعات مدیریت)

[ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 ] [ 08:43 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

مبحث داده ها واطلاعات-سیستمهای اطلاعات مدیریت

[ یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 ] [ 04:27 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

جزوه سیستمهای اطلاعات مدیریت(خانم دکترمیرسپاسی)

[ جمعه 4 اردیبهشت 1394 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

خلاصه کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت(دکترصرافی زاده)

[ جمعه 4 اردیبهشت 1394 ] [ 01:34 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]

بررسی عوامل شکست و موفقیت سیستمهای اطلاعات مدیریت

[ جمعه 4 اردیبهشت 1394 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ مهدی روح پرور ]